fbpx skip to Main Content

Tre viktiga förslag för öka andelen solenergi

I november presenterades energiöverenskommelsen som har mål om 100% förnybar elproduktion år 2040 och där solenergin ska vara stå för 5-10% av det svenska energisystemet. Men för att nå dit måste regelverken utvecklas och förenklas.

I Ny Teknik presenterade i veckan Johan Lindahl som är representant för branschföreningen Svensk Solenergi, tre konkreta förslag för vad som behöver göras på EU nivå:

  • Alla skatter och avgifter på egenproducerad el som man själv konsumerar eller lagrar ska förbjudas.
  • Överskottsel ska kunna säljas till minst marknadspris.
  • Solpaneler på tak eller mark ska kunna ägas av en tredje part för att möjliggöra olika affärsmodeller.
Back To Top