skip to Main Content

Olle har varit i solelbranschen sedan 2011, då var solenergi enbart något för den tekniskt intresserade. I takt med att marknaden växt har även de projekt som Olle ansvarat för blivit större.

– Tidigare har jag mest varit involverad i själva byggandet och produktionen. Här får jag fokusera mer på kunden, jag får vara ute och träffa de som vill ha solceller och det ser jag verkligen fram emot. Jag kommer också att komma in i projekten i ett tidigare skede vilket ger tydlighet och kontroll genom hela projektet.

Mobil: 076-108 98 88
E-post

Back To Top