skip to Main Content

Daniel jobbar på Stockholmskontoret och är vår främsta kontakt för BRFer i 08-området som är intresserade av solenergi. Han började sin karriär på Vattenfall och har mycket god förståelse för det svenska elsystemet. Han kommer närmast från ComHem där han jobbade som ansvarig för företagets fastighetsägarkunder.

Det var i lumpen som han fick upp intresset för teknik och att nu få jobba med solenergi känner han är ett helt rätt steg på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Mobil: 070-330 41 95
E-post: fornamn.efternamn(a)energiengagemang.se

Back To Top