skip to Main Content

Välkommen till HSB Solcellspark

Solcellsparken, som ligger belägen strax utanför Strängnäs stad, var till en början var 35 hektar stor, men byggs nu ut med ytterligare 10 hektar. Totalt kommer parken ha en årsproduktion som motsvarar elanvändningen för ca 7 500 lägenheter (21 000 000 kilowattimmar).

Vid invigningen av etapp 1 den 4 september 2020 var parken Sveriges största solcellspark, en titel den sedan burit under flera år. Under 20 intensiva månader förvandlades fältet till en produktionsanläggning som under sommarhalvåret gör att hela Strängnäs drivs av solenergi på dagtid. Parken har byggts på uppdrag av HSB Södermanland som i sin tur erbjuder HSB bostadsrättsföreningar att kunna köpa andelar i parken.

Besök i HSB Solpark

Förra veckan hade vi besök från STUNS energi, Arenor och fastighet i Uppsala, studenter från Uppsala Universitet samt lantbrukare i HSB Solpark i Strängnäs. Syftet var att öka kunskapen inom solparker i stort, hur processer kring projektering, tillstånd och byggnation ser ut och hur vi upplever dessa idag för att sedan prata vidare om vad…

Pålningen påbörjas

I början av maj satte pålningen igång. Efter detta monteras de bord som solpanelerna sedan ska sitta på. Pålmaskinen är högljudd men är aktiv endast under korta stunder.

EU parlamentariker Jytte Guteland på besök i HSB Solpark

Idag hade vi Jytte Guteland, EU parlamentariker och Socialdemokrat, på besök i HSB solpark i Strängnäs. Jytte träffade tillsammans med Magnus Brandel(S) vår VD Johan Skördare som berättade om hur det gick till när parken, som då (och snart igen) var Sveriges största, byggdes. Samtalen handlade också om tillståndsprocesser, hur solparker både kan gynna elsystemet…

Solcellsparken i siffror

50 860 solpaneler har monterats (och fler är på gång).
335-540 Watt är effekten på varje panel.
19 Megawatt (MW) är parkens sammanlagda installerade effekt.
21 000 000 kWh beräknas parken producera årligen när den står klar.
70 720 kvm är solpanelernas totala yta.
15 242 stolpar har pålats.
45 hektar är storleken på hela solcellsparken.
30 grader är lutningen på solpanelerna.
180 grader, rakt i söder, är riktningen på solpanelerna.
104 växelriktare sitter uppe inne i parken.
400 solpaneler kopplas in till varje växelriktare.
6 transformatorstationer tar emot strömmen från växelriktarna.
14 294 meter AC-kabel förbinder växelriktarna med transformatorstationerna.
1 250 meter högspänningskabel förbinder transformatorstationerna med elnätet.

Är ditt företag intresserad av att bygga en solcellspark?

Se till att all el som ditt företag förbrukar är producerat av solenergi. Genom att äga en egen solcellspark tar ni en aktiv roll i den energiomställning som nu sker över hela världen.

Vill ni veta mer hur det går till rent praktiskt? Kontakta oss så bokar vi in ett platsbesök i solcellsparken.  På plats kan vi visa och förklara hur det fungerar och berätta mer om fördelarna med att investera i solenergi.

HSB Solcellspark – en dröm för pollinerande insekter

I samband med att vi bygger solcellsparken kommer vi och HSB Södermanland starta med ett projekt tillsammans med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Syftet med projektet är att följa upp hur olika åtgärder kan gynna pollinerande insekter i och runt om parken. Vår förhoppning är att en blommande solcellspark kan främja artrikedomen i jordbrukslandskapet, och därmed vara en direkt nytta för odlingen hos de lantbruk som ligger i närheten.

Unik fröblandning för solcellsparker
Som ett första steg sår vi in en flerårig biväxtblandning i en del av parken. Företaget Olssons Fröer har tagit fram en speciell solcellsparks-fröblandning till oss där blommorna ger rikligt med nektar och pollen till humlor och vildbin, samtidigt som växterna inte får växa sig för höga och skugga panelerna. Kolla gärna in vår film om projektet

Vanliga frågor om HSB Södermanlands Solcellspark

Vi har fått in många frågor kring solcellsparken som vi har samlat nedan

Varför väljer HSB att bygga en solcellspark?

HSB vill kunna erbjuda sina bostadsrättsföreningar solel till ett förmånligt pris, samtidigt som vi tillsammans på ett kraftfullt sätt bidrar till omställningen till förnybar energi.

Hur stor är HSB Södermanlands Solcellspark?

Parken omfattar 35 hektar (350 000 kvadratmeter) och beräknas vara redo att kopplas in i augusti 2020.

Var ligger solcellsparken?

HSB Solcellspark ligger längs E20 strax väster om infarten till Strängnäs. Närmaste granne är Arsenalen, ett fordonsmuseum

Vem äger marken?

Det är Strängnäs kommun som äger marken och ett arrendeavtal är tecknat med Strängnäs Solcellspark AB som ägs av HSB.

Hur kommer elen som produceras hem till andelsägarna?

Rent fysiskt är det inte elen som produceras i solcellsparken som kommer ut i eluttagen hos respektive andelsägare, men det svenska elnätet som förbinder samtliga elproducenter och förbrukare möjliggör att man kan ha förbrukningen på en plats och produktionen på en annan.

Vad är det för energiåterbetalningstid?

Det tar cirka ett och ett halvt år för en solpanel att producera lika mycket energi som det gick åt för att tillverka den.

När börjar solparken leverera elektricitet ut på nätet?

Solparken kommer att tas i drift i augusti 2020.

Vad är det för typ av panel?

Varje enskild panel har en effekt på 345 W. Paneltypen är en monokristallin solcell som har en verkningsgrad på ca 21%.

Hur länge håller en solpanel?

Den förväntade livslängden på en solpanel är minst 35 år.

Köp andelar i HSB Södermanlands Solcellspark

Andelar i solcellsparken kan för tillfället endast köpas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Södermanland.

Hur fungerar det att vara andelsägare?

Som andelsägare har du rätt att ta del av den solenergi som produceras i parken. Priset för att bli andelsägare är satt till 850kr/andel. Varje andel ger dig 100 kWh/år i 30 år framöver. Totalt ger alltså varje andel 3 000 kWh.

Finns det någon gräns för hur många andelar man får köpa?

Varje bostadsrättsförening har möjlighet att köpa upp till 90% av sin nuvarande förbrukning.

Vad kommer jag att betala per kWh per år?

För att bli andelsägare betalar du en fast kostnad på 25% och resterande betalas som en rörlig avgift. Den fasta kostnaden är 213kr/andel. Sedan kostar elen 36 öre/kwh i fast kostnad och 8-12 öre/kWh i rörligt pris de första 15 åren.

Hur mycket tjänar jag på att bli andelsägare?

Baserat på de prognoser vi har idag kommer investeringen betala av sig på ca 15 år. Den största fördelen är att ni långsiktigt kommer få ett lågt fast elpris.

Tillkommer några andra kostnader utöver min investering?

Nej, I och med att vi har en rörlig del som ska täcka de löpande driftkostnaderna så finns det inte några ytterligare kostnader.

Kommer jag se min solenergi på elfakturan?

På din elfaktura kommer elförbrukningen regleras och jämföras med produtionen.

Kan jag välja elhandelsleverantör om jag köper andelar?

Nej, din andelsel dras av på din elfaktura och då det är den valda elhandelsleverantören som du måste ha.

Kan vår bostadsrättsförening sälja sina andelar?

Ja men enbart tillbaka till den ekonomiska föreningen.

Kan jag köpa andelar även om jag idag har en annan elleverantör?

Ja det går alldeles utmärkt. Men först måste ditt nuvarande elhandelsavtal med den andra leverantören löpa ut. Det här är något vi hjälper dig med när du anmäler ditt intresse att bli andelsägare.

När ska jag betala mitt köp av andelar?

En faktura skickas ut när parken är satt i drift eller när ditt nuvarande elhandelsavtal går ut.

Vad händer med parken efter 30 år?

Det kan mycket väl vara så att solpanelerna fungerar alldeles utmärkt efter 30 år och kan fortsätta producera el.

Välkommen att besöka Solar Walk – en 360-upplevelse

Här har du möjlighet att besöka solcellsparken virtuellt. Du kan se parken på tre olika nivåer 120, 60 och 6 meter. Klicka på de strålande småsolarna för att lära dig mer om solenergi och solcellparken.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort
Back To Top