fbpx
skip to Main Content

Sveriges största solcellspark.

Den 20 april 2020 inledes officiellt bygget av HSB Solcellspark. Under fem intensiva månader har vi på EnergiEngagemang lett arbetet på det som för närvarande är Sveriges största solcellspark. Parken har byggts på uppdrag av HSB Södermanland som i sin tur erbjuder HSB bostadsrättsföreningar att kunna köpa andelar i parken.

Välkommen att besöka Solar Walk – en 360-upplevelse

Här har du möjlighet att besöka solcellsparken virtuellt. Du kan se parken på tre olika nivåer 120, 60 och 6 meter. Klicka på de strålande småsolarna för att lära dig mer om solenergi och solcellparken:

Solcellsparken i siffror

41 600 solpaneler har monterats.
335-340 Watt är effekten på varje panel.
14 Megawatt (MW) är parkens sammanlagda installerade effekt.
13 000 000 kWh beräknas parken producera årligen.
70 720 kvm är solpanelernas totala yta.
15 242 stolpar har pålats.
35 hektar är storleken på hela solcellsparken.
30 grader är lutningen på solpanelerna.
180 grader, rakt i söder, är riktningen på solpanelerna.
104 växelriktare sitter uppe inne i parken.
400 solpaneler kopplas in till varje växelriktare.
6 transformatorstationer tar emot strömmen från växelriktarna.
14 294 meter AC-kabel förbinder växelriktarna med transformatorstationerna.
1 250 meter högspänningskabel förbinder transformatorstationerna med elnätet.

Är ditt företag intresserad av att bygga en solcellspark?

Se till att all el som ditt företag förbrukar är producerat av solenergi. Genom att äga en egen solcellspark tar ni en aktiv roll i den energiomställning som nu sker över hela världen.

Vill ni veta mer hur det går till rent praktiskt? Kontakta oss så bokar vi in ett platsbesök i solcellsparken.  På plats kan vi visa och förklara hur det fungerar och berätta mer om fördelarna med att investera i solenergi.

Så här byggde vi parken.

Det tog 20 veckor att färdigställa solcellsparken. Arbetet sträckte sig över fem kalendermånader, där olika arbetsmoment avlöste varandra:

April – Staket runt parken byggs. Pålning, kabeldragningar och montagebygge inleds
Maj – Montagearbetet fortsätter och de första solpanelerna börjar monteras
Juni – Allt markarbete är nu klart, solpaneler monteras för fullt och ledningar kopplas samman
Juli – Alla solpaneler har nu monterats
Augusti – Transformatorstationerna levereras något av försenade på grund av Coronan.
September – Elarbetet färdigställs och solcellsparken är redo att kopplas in på nätet.

Här kan du se filmer från parkbygget om hur parken sakta men säkert växer fram.

3:e juli. Ytterligare fornfynd från vikingatiden

Den 8:e juni - varje morgon kommer två långtradare med solpaneler

Spännande fornfynd från vikingatiden hittade i parken

25:e juni: Nu är hälften av panelerna monterade och kabeldiken är grävda

Dag 40 - Nu börjar de första panelerna monteras

Första veckan - pålningsarbetet går fort och effektivt

15:e juni. Full aktivitet: Pålning, kabeldragning och montage.

En månad in i projektet. Stolpning och kabelgrävning

Dag 1 - Nu börjar bygget av HSB Södermanlands solcellspark

HSB Solcellspark – en dröm för pollinerande insekter

I samband med att vi bygger solcellsparken kommer vi och HSB Södermanland starta med ett projekt tillsammans med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Syftet med projektet är att följa upp hur olika åtgärder kan gynna pollinerande insekter i och runt om parken. Vår förhoppning är att en blommande solcellspark kan främja artrikedomen i jordbrukslandskapet, och därmed vara en direkt nytta för odlingen hos de lantbruk som ligger i närheten.

Unik fröblandning för solcellsparker
Som ett första steg sår vi in en flerårig biväxtblandning i en del av parken. Företaget Olssons Fröer har tagit fram en speciell solcellsparks-fröblandning till oss där blommorna ger rikligt med nektar och pollen till humlor och vildbin, samtidigt som växterna inte får växa sig för höga och skugga panelerna. Kolla gärna in vår film om projektet

Vanliga frågor som HSB Södermanlands Solcellspark

Vi har fått in många frågor kring solcellsparken som vi har samlat nedan

Varför väljer HSB att bygga en solcellspark?

HSB vill kunna erbjuda sina bostadsrättsföreningar solel till ett förmånligt pris, samtidigt som vi tillsammans på ett kraftfullt sätt bidrar till omställningen till förnybar energi.

Hur stor är HSB Södermanlands Solcellspark?

Parken omfattar 35 hektar (350 000 kvadratmeter) och beräknas vara redo att kopplas in i augusti 2020.

Var ligger solcellsparken?

HSB Solcellspark ligger längs E20 strax väster om infarten till Strängnäs. Närmaste granne är Arsenalen, ett fordonsmuseum

Vem äger marken?

Det är Strängnäs kommun som äger marken och ett arrendeavtal är tecknat med Strängnäs Solcellspark AB som ägs av HSB.

Hur kommer elen som produceras hem till andelsägarna?

Rent fysiskt är det inte elen som produceras i solcellsparken som kommer ut i eluttagen hos respektive andelsägare, men det svenska elnätet som förbinder samtliga elproducenter och förbrukare möjliggör att man kan ha förbrukningen på en plats och produktionen på en annan.

Vad är det för energiåterbetalningstid?

Det tar cirka ett och ett halvt år för en solpanel att producera lika mycket energi som det gick åt för att tillverka den.

När börjar solparken leverera elektricitet ut på nätet?

Solparken kommer att tas i drift i augusti 2020.

Vad är det för typ av panel?

Varje enskild panel har en effekt på 345 W. Paneltypen är en monokristallin solcell som har en verkningsgrad på ca 21%.

Hur länge håller en solpanel?

Den förväntade livslängden på en solpanel är minst 35 år.

Köp andelar i HSB Södermanlands Solcellspark

Andelar i solcellsparken kan för tillfället endast köpas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Södermanland.

Hur fungerar det att vara andelsägare?

Som andelsägare har du rätt att ta del av den solenergi som produceras i parken. Priset för att bli andelsägare är satt till 850kr/andel. Varje andel ger dig 100 kWh/år i 30 år framöver. Totalt ger alltså varje andel 3 000 kWh.

Finns det någon gräns för hur många andelar man får köpa?

Varje bostadsrättsförening har möjlighet att köpa upp till 90% av sin nuvarande förbrukning.

Vad kommer jag att betala per kWh per år?

För att bli andelsägare betalar du en fast kostnad på 25% och resterande betalas som en rörlig avgift. Den fasta kostnaden är 213kr/andel. Sedan kostar elen 36 öre/kwh i fast kostnad och 8-12 öre/kWh i rörligt pris de första 15 åren.

Hur mycket tjänar jag på att bli andelsägare?

Baserat på de prognoser vi har idag kommer investeringen betala av sig på ca 15 år. Den största fördelen är att ni långsiktigt kommer få ett lågt fast elpris.

Tillkommer några andra kostnader utöver min investering?

Nej, I och med att vi har en rörlig del som ska täcka de löpande driftkostnaderna så finns det inte några ytterligare kostnader.

Kommer jag se min solenergi på elfakturan?

På din elfaktura kommer elförbrukningen regleras och jämföras med produtionen.

Kan jag välja elhandelsleverantör om jag köper andelar?

Nej, din andelsel dras av på din elfaktura och då det är den valda elhandelsleverantören som du måste ha.

Kan vår bostadsrättsförening sälja sina andelar?

Ja men enbart tillbaka till den ekonomiska föreningen.

Kan jag köpa andelar även om jag idag har en annan elleverantör?

Ja det går alldeles utmärkt. Men först måste ditt nuvarande elhandelsavtal med den andra leverantören löpa ut. Det här är något vi hjälper dig med när du anmäler ditt intresse att bli andelsägare.

När ska jag betala mitt köp av andelar?

En faktura skickas ut när parken är satt i drift eller när ditt nuvarande elhandelsavtal går ut.

Vad händer med parken efter 30 år?

Det kan mycket väl vara så att solpanelerna fungerar alldeles utmärkt efter 30 år och kan fortsätta producera el.

Har du frågor eller vill du veta mer?

Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort
Back To Top