skip to Main Content

Välkommen till Gottröra Solpark

I Gottröra utanför Rimbo, Norrtälje planeras en ny solpark. Parken kommer ha en total yta på 38 hektar.

Planen är att parken ska börja byggas och stå klar att börja leverera grön lokal el 2023. Elen som parken genererar kommer inte bara se till att närområdet får tillgång till fossilfri el, den kommer också hjälpa till att bidra till att stabilisera det svenska elnätet.

Området för parken är idealiskt för solenergi då det har bra solinstrålning, bra nätanslutning, erbjuder goda möjligheter att visa hänsyn till skyddsvärda miljöer och har en lättarbetad mark för enkelt montage. När parken sedan nått sin livslängd kommer den att vara lika enkel att montera ner för att återvinnas. Marken kommer då direkt att kunna användas till annat.

Kontaktpersoner

Kommunikatör:
Emma Nygren Tibblin
emma.tibblin@energiengagemang.se

Projektledare:
Anna Skördare
anna.skordare@energiengagemang.se

Fördelar med solenergi

  • Lokal produktion av grön el
  • Snabb och billig installation
  • Helt reversibelt montage / enkelt att montera ner och påverkar inte marken negativt
  • Bra komplement till andra energikällor
  • Effektivt sätt att utnyttja icke produktiv mark
  • Landskapet hålls öppet och mångfald bejakas
  • Gör Sverige mer självständigt och bidrar till lägre och jämnare elpris

Solcellsparken i siffror

48 360 solpaneler planeras monterats.
26 Megawatt (MW) blir parkens sammanlagda installerade effekt.
xx kWh beräknas parken producera årligen.
38 hektar är solparkens totala yta.
30 grader är lutningen på solpanelerna.
78 växelriktare kommer sitter uppe inne i parken.

Är ditt företag intresserad av att bygga en solcellspark?

Se till att all el som ditt företag förbrukar är producerat av solenergi. Genom att äga en egen solcellspark tar ni en aktiv roll i den energiomställning som nu sker över hela världen.

Vill ni veta mer hur det går till rent praktiskt? Kontakta oss så bokar vi in ett platsbesök i solcellsparken.  På plats kan vi visa och förklara hur det fungerar och berätta mer om fördelarna med att investera i solenergi.

Solcellsparker – en dröm för pollinerande insekter

I samband med att vi byggde HSB Södermanlands solcellspark startade vi och HSB tillsammans ett projekt med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Syftet med projektet är att följa upp hur olika åtgärder kan gynna pollinerande insekter i och runt om parken. Vår förhoppning är att en blommande solcellspark kan främja artrikedomen i jordbrukslandskapet, och därmed vara en direkt nytta för odlingen hos de lantbruk som ligger i närheten.

Unik fröblandning för solcellsparker
Som ett första steg såddes en flerårig biväxtblandning in i en del av parken. Företaget Olssons Fröer har tagit fram en speciell solcellsparks-fröblandning till oss där blommorna ger rikligt med nektar och pollen till humlor och vildbin, samtidigt som växterna inte får växa sig för höga och skugga panelerna. Kolla gärna in vår film om projektet

Vanliga frågor om solcellsparker

I många länder är solcellsparker ett vanligt fenomen och en viktig bidragare till elsystemet. I Sverige är de dock fortfarande inte lika vanliga. Nedan har vi samlat ett antal frågor som du kanske söker svar på.

Hur fungerar en solpark?

Går det att bruka marken under tiden?

Om man använder en åker för att bygga en solpark tas denna åker inte per definition ur bruk. Det går utmärkt att till exempel så vall mellan raderna eller ha får betandes i solcellsparken. Generellt används dock inte högproduktiv mark för att etablera solparker på.

Vad händer när parken är uttjänt?

Efter ca 35 år räknar vi med att parken fyllt sin funktion och efter detta kan monteras ned. Att nedmontera är inte svårt och innebär inte något större ingrepp på marken. Efter detta är marken redo att brukas igen.

Hur påverkar det mig som granne?

Solcellsparker har ingen fysisk negativ effekt på människor eller miljö. De låter inte, luktar inte, släpper inte ut några kemikalier eller påverkar grundvatten.

Hur påverkar det djur och natur i området?

Mark som tidigare används i jordbruk har ofta höga halter av näring i marken, vilket kan vara negativt för pollinerare. I en solpark får området vila från besprutning och gödsel, vilket har positiv effekt på mångfalden. Tillsammans med SLU mäter och analyserar vi utvecklingen av växter och pollinerande insekter i en solcellspark för att se hur vi på bästa sätt kan bidra till ökad mångfald. Bland annat har man tagit fram en specifik fröblandning som ska gynna biologisk mångfald och pollinerare som såtts i parken. Solparker har heller ingen negativ effekt på till exempel fåglar.

Har du andra frågor eller vill du veta mer?

Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort
Back To Top