skip to Main Content
0152 - 301 00 info@energiengagemang.se

Solceller på taket är bättre än pengar på banken

Är du redo för en riktig #solrevolution? I dagsläget ger en investering i en solcellsanläggning mycket bättre avkastning än vad du får på sparkontot.

Svenska villatak har en oväntat stor potential

Med solceller på taket har du möjlighet att bli helt självförsörjande på el. Vi hjälper dig att snabbt ta fram en produktionsberäkning på hur mycket just ditt tak har förutsättning att producera.

Bättre ekonomi och mindre utsläpp

En solcellsanläggning ger dig direkt en lägre elkostnad men det är också en investering i miljön. Dels kommer anläggningen att producera el i över 30 år och du bidrar då med att minska koldioxidutsläppen med 65 kg per installerad kvadratmeter och år.

Kostnadsfritt platsbesök

Vi kommer gärna ut på besök och kan då på plats inspektera taket, ta korrekta mått och svara på frågor. Du får sedan ett korrekt kostnadsförslag med produktionsuträkning och besparingspotential.


Jonas Helander
070-330 29 26
Skicka e-post

Back To Top