skip to Main Content
solceller monterade på platt tak Nyköping

Bakgrund
Under 2014 gjorde EnergiEngagemang en förstudie åt HSB Sörmlandsbostäder för att kartlägga solenergipotentialen i fastighetsbeståndet. Under 2015 har nu kartläggningen börjat omsättas i praktiken. Brandkärrsvägen är den första HSB-fastigheten med solceller Nyköping får.

Lösning
I och med att husen på Brandkärrsvägen 112 – 128 är platta valdes ett montagesystem där det inte görs någon håltagning i taket, istället används barlast för att hålla anläggningen på plats. Anläggningen löper över hela taket fördelat på fyra separata enheter med 63-66 solpaneler i varje del, totalt 258 st.

Resultat
Solcellsanläggningen går tyvärr inte se från gatan utan det är först när man stiger ut uppe på taket man kan solpanelerna där de ligger i prydliga rader. Totalt kommer solcellerna tillsammans att producera cirka 59 000 kWh per år.

  • Storlek: 418 kvm
  • Installerad effekt: 69 kW
  • Årlig produktion: 59 000 kWh
  • Årlig förbrukning: 159 000 kWh
  • Självförsörjandegrad: 37%
Back To Top