fbpx skip to Main Content

Kontobesked elcertifikat

I månadsskiftet skickade energimyndigheten ut ett kontobesked till alla kontohavare av elcertifikat. Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003. För varje producerad megawattimme (MWh) får du som har en solcellsanläggning ett elcertifikat…

Read more
Back To Top